A- A A+

Pobierz program w PDF: 

Pobierz repertuar PL lang en

mam oko na kulturę 1

menu

 Usługa „Newsletter OKO” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z ( proszę opisać rodzaj informacji jakie otrzymują mieszkańcy od OKO )

• Korzystanie z usługi „Newsletter OKO” jest dobrowolne i bezterminowe.

• W celu świadczenia usługi „Newsletter OKO” Ośrodek Kultury Ochoty pozyskuje od osób zainteresowanych otrzymywaniem „Newsletter OKO” nazwy adresów poczty elektronicznej.

• Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 75 . Dane osobowe (w postaci adresów e-mail) przetwarzane są przez Ośrodek Kultury Ochoty wyłącznie w celu realizacji usługi „Newsletter OKO”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter OKO”.

Zarejestruj się do newslettera
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury Ochoty z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckie 75 , w celu korzystania z prowadzonej przez Ośrodek Kultury Ochoty „Newsletter OKO”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter OKO”.
* pole wymagane

facebook