A- A A+

Pobierz program w PDF: 

Pobierz repertuar PL lang en

mam oko na kulturę 1

menu

Klauzula informacyjna do Newsletteru OKO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) przez Ośrodek Kultury Ochoty pod adresem: ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa, wyłącznie w celu realizacji usługi „Newsletter OKO”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na temat oferty kulturalnej oferowanej przez Ośrodek Kultury Ochoty drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w formularzu adres mailowy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty zwany dalej „Dyrektor OKO”.

2. Pragniemy poinformować, że Dyrektor OKO, wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@oko.waw.pl pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych". Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, a w przypadku gromadzenia plików „cookies” do celów statystycznych i usprawniających funkcjonowanie portalu na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

5. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newsletteru. Masz prawo wycofać zgodę w każdym czasie.

6. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 a) podmiotom świadczącym usługi informatyczne i nowych technologii dla OKO.

8. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

10. Twoje dane będą w naszych serwisach przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

 

 Usługa „Newsletter OKO” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z programem Ośrodka Kultury Ochoty.
• Korzystanie z usługi „Newsletter OKO” jest dobrowolne i bezterminowe.

• W celu świadczenia usługi „Newsletter OKO” Ośrodek Kultury Ochoty pozyskuje od osób zainteresowanych otrzymywaniem „Newsletter OKO” nazwy adresów poczty elektronicznej.

• Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 75 . Dane osobowe (w postaci adresów e-mail) przetwarzane są przez Ośrodek Kultury Ochoty wyłącznie w celu realizacji usługi „Newsletter OKO”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter OKO”.

Zarejestruj się do newslettera
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury Ochoty z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckie 75 , w celu korzystania z prowadzonej przez Ośrodek Kultury Ochoty „Newsletter OKO”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter OKO”.
* pole wymagane

facebook