A- A A+

Pobierz program w PDF: 

Pobierz repertuar PL lang en

mam oko na kulturę 1

menu

Ośrodek Kultury Ochoty
Ogłasza konkurs literacki „OKOlica literacka 2017”

Uczestnikami konkursu mogą być osoby do 35 roku życia zamieszkałe
lub studiujące w Warszawie i miejscowościach podwarszawskich.
Uczestnicy konkursu mogą składać niepublikowane utwory poetyckie
(do 10 wierszy), prozatorskie (do 5 stron znormalizowanego maszynopisu,
czyli maksimum 9000 znaków ze spacjami) oraz mini-eseje (także do 9000 znaków).
Prace wydrukowane w pięciu egzemplarzach (rękopisy nie będą brane pod uwagę) wraz z płytą CD zawierającą elektroniczną wersję utworów, należy wysłać na adres: Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, Warszawa do dnia 15 czerwca 2017 (decyduje data stempla pocztowego).
Na kopercie należy dopisać: Konkurs literacki „OKOlica literacka 2017”.
Prace muszą być oznaczone godłem (pseudonimem). Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem, z danymi autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail.
W konkursie przewidziane są następujące nagrody: I nagroda w wysokości 1000 złotych, II nagroda w wysokości 600 złotych i III nagroda w wysokości 400 złotych.
Nagrody będą przyznawane bez względu na kategorie.
Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród są planowane
w połowie września 2017.
O dokładnym terminie laureaci zostaną zawiadomieni na początku września.

facebook