A- A A+

Pobierz program w PDF: 

Pobierz repertuar PL lang en

mam oko na kulturę 1

menu

 

II etap przesłuchań odbędzie się w najbliższą sobotę 02.12.2017 r. od godz.10.00.W razie pytań prosimy o kontakt iza.puk@oko.com.pl

II ETAP

1. A .Hulecka
2. A. Medzwiadziuk
3. J. Słojewska
4. J. Szewczyk
5. N. Piotrowska
6. P. Zubek
7. K. Gwóźdź
8. F. Czarnecki
9. Z. Sydor
10. P. Adamik
11. A. Świdzińska
12. A. Struzik- Nawrocka
13. A. Bogucka
14. E. Kropiewnicka
15. K. Pilarczyk
16. N. Larek
17. Z. Mizgalska
18. P. Serwatka
19. A. Dzierżawska
20. K. Piekarska

„Piosenka jest dobra na wszystko” – Konkurs Wokalny - X edycja - 2-3 grudnia 2017

Ośrodek Kultury Ochoty w Warszawie oraz Studio Wokalne im.J.Wasowskiego ogłaszają konkurs „Piosenka jest dobra na wszystko” na interpretację piosenek Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorami Konkursu Wokalnego „Piosenka jest dobra na wszystko” są Ośrodek Kultury Ochoty w Warszawie oraz Studio Wokalne im. J. Wasowskiego.
2. Przedmiotem Konkursu jest interpretacja piosenek z repertuaru Kabaretu Starszych Panów.
3. Do Konkursu mogą przystąpić zarówno amatorzy, jak i zawodowcy, wokaliści, aktorzy, muzycy z całej Polski. Warunkiem udziału jest ukończenie 18 roku życia i terminowe, zgodne z regulaminem zgłoszenie chęci uczestnictwa w Konkursie.
4. Wykonawcy chętni do udziału w Konkursie zobowiązani są do przesłania płyty CD z nagraniem dwóch utworów muzycznych z repertuaru Kabaretu Starszych Panów wraz z dołączoną do niej kartą zgłoszeniową na adres: Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, 02-940 Warszawa z dopiskiem „Piosenka jest dobra na wszystko" najpóźniej do 17.11.2017 r. lub na adres mailowy: iza.puk@oko.com.pl
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ JEST NIEPRZEKRACZALNY (decyduje dotarcia przesyłki do adresata)
5. Wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej Organizatorów pod adresem www.oko.com.pl oraz w biurze OKO ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa tel. (022) 822 48 70, (022), fax. (022) 823 97 81. e-mail iza.puk@oko.com.pl
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

I etap – przyjmowanie zgłoszeń od Uczestników oraz eliminacje do Konkursu przeprowadzone na podstawie przesłanych płyt CD.

II etap – przesłuchania konkursowe.
Wykonawcy podczas przesłuchań prezentują 2 utwory pochodzące z Kabaretu Starszych Panów. Dopuszczalne są również piosenki z tekstem J. Przybory do muzyki innego kompozytora oraz piosenki
z muzyką J. Wasowskiego do tekstów innego autora.
O terminie i miejscu przesłuchań konkursowych uczestnicy zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

III etap – udział laureatów Konkursu w Koncercie Finałowym w Ośrodku Kultury Ochoty (03.12.2017)

7. Organizator zapewnia nagłośnienie oraz akompaniament podczas przesłuchań konkursowych i Koncertu Finałowego.
8. Wykonawcy zobowiązani są do przyniesienia na przesłuchania nut w swojej tonacji bądź podkładów (półplaybacków) do wykonywanych przez siebie utworów.
9. Organizatorzy powołują Jury Konkursu, które przyznaje nagrody i wyróżnienia.
10. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagród na posiedzeniu po zakończeniu przesłuchań konkursowych i sporządza werdykt.
11. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
12. Koszty podróży, ewentualnego zakwaterowania oraz wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem w Konkursie w całości ponoszą Uczestnicy.
13. Uczestnicy, przystępując do Konkursu, przenoszą na Organizatora bez wynagrodzenia przysługujące Uczestnikom prawa związane z wykonaniami artystycznymi oraz przenoszą na Organizatora bez wynagrodzenia możność rozporządzania tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji.
14. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację utrwalonych w ten sposób materiałów.
16. Organizatorzy w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od nich niezależnych, zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień Regulaminu. Równocześnie zobowiązują się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
17. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
18. Zgłoszenie się i udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

 

 

a tak było w ubiegłym roku :)

26 listopada 2016r. w siedzibie Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie, odbył się II etap konkursu wokalnego "Piosenka jest dobra na wszystko".
Jury w składzie: Barbara Krafftówna- honorowa przewodnicząca jury, Dorota Miśkiewicz -przewodnicząca jury, Marek Majewski, Krzysztof Szczepaniak, Aleksandra Bilińska-sekretarz konkursu, spośród nadesłanych nagrań wyłoniło 6 finalistów a właściwie finalistek IX edycji konkursu wokalnego "Piosenka jest dobra na wszystko".
Były to kolejno (w kolejności alfabetycznej):
1. Anna Dorna („Garden party“, „Jeszcze poczekajmy“)
2. Emilia Hamerlik („Po kompocie“, „Zmierzch“)
3. Beata Kawczyńska („Zemsta“, „Pejzaż bez Ciebie“)
4. Natalia Świtała (“Ile dziewcząt się marnuje”, “Do Ciebie szłam”)
5. Aleksandra Wylężek (“Jesienne liście”, “Zakochamy się tak jak trzeba”)
6. Sylwia Zasempa (“Pejzaż bez Ciebie”, “Szarp pan bas”)

27 listopada 2016r. w Sali Koncertowej, mieszczącej się w Ośrodku Kultury Ochoty w Warszawie, odbył się koncert na którym zaprezentowały się wyżej wymienione finalistki konkursu z towarzyszeniem zespołu muzycznego pod kierownictwem Wojciecha Majewskiego, w składzie lider grający na fortepianie, Andrzej Święs-kontrabas, Cezary Konrad-perkusja.
Jury w składzie:
Barbara Krafftówna- honorowa przewodniczący jury,
Dorota Miśkiewicz-przewodnicząca jury,
Krzysztof Szczepaniak,
Marek Majewski,
Paweł Sztompke,
Aleksandra Bilińska-sekretarz jury,
postanowiło przyznać następujące nagrody:
I nagroda - Beata Kawczyńska 2000 zł
II nagroda - Anna Dorna 1500 zł
III nagroda - Aleksandra Wylężek 1000 zł

Oraz 3 równorzędne wyróżnienia:
Emilia Hamerlik
Natalia Świtała
Sylwia Zasempa

Podczas koncertu, jako gwiazda wieczoru wystąpiła Olga Bończyk z towarzyszeniem zespołu, która jak co roku, odśpiewała wraz z finalistkami oraz publicznością zgromadzoną w Ośrodku - Piosenka jest dobra na wszystko.
Gospodarzami koncertu byli nieocenieni i jak zwykle dowcipni Monika i Grzegorz Wasowscy.
W przyszłym roku zapraszamy na 10 tą już edycję naszego konkursu...Spodziewajcie się wielu niespodzianek!

DSC 0109   DSC 0121   DSC 0122   

DSC 0124   DSC 0131   DSC 0136  

DSC 0137   DSC 0187   DSC 0194   

DSC 0205   DSC 0207   DSC 0222

DSC 0223   DSC 0227   DSC 0228

DSC 0229   DSC 0231   DSC 0235

DSC 0238   DSC 0239   DSC 0246   

DSC 0247   DSC 0248   DSC 0250

   DSC 0269   DSC 0271   

   DSC 0284   DSC 0292

   

Osoby zakwalifikowane do II etapu:
E. Hamelrik
M. Jastrząbek
K. Łochowska
N. Świtała
S. Zasempa
B. Kawczyńska
T. Baracz
A. Dorna
A. Jarachowska
A. Wylężek
K. Bodzak
M. Wacha
J. Kuzyka
P. Maga

 

VIII EDYCJA - 29.11.2015

29 listopada 2015r. w Sali Koncertowej, mieszczącej się w Ośrodku Kultury Ochoty w Warszawie, odbył się koncert na którym zaprezentowali się finaliści konkursu : "Piosenka jest dobra na wszystko"

Jury w składzie:

Barbara Krafftówna- przewodniczący jury,
Anna Serafińska,
Bogdan Hołownia,
Marek Majewski,
Paweł Sztompke,
Aleksandra Bilińska-sekretarz jury,
postanowiło przyznać następujące nagrody:
I nagroda - Marta Kołatek
II nagroda - zespół The Feelharmnic
III nagroda - Karolina Łopuch
Oraz 3 równorzędne wyróżnienia:
Kamila Boruta
Dorota Zygadło
Szymon Sadkowski
Wykonawcom towarzyszył znakomity zespół muzyczny pod kierownictwem Rafała Stępnia, w składzie lider grający na fortepianie, Andrzej Zielak-kontrabas, Paweł Dowrowolski-perkusja.
Podczas koncertu, jako gwiazda wieczoru wystąpił Krzysztof Kiliański z towarzyszeniem The New Warsaw Trio. Gospodarzami koncertu byli Monika i Grzegorz Wasowscy.

DSC 0005   DSC 0014   DSC 0024

DSC 0029   DSC 0042   DSC 0045 

DSC 0055   DSC 0082   DSC 0088

DSC 0114   DSC 0119

facebook